19.06.2024
Navigace
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
Prodej výrobků:
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Média o nás
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
O nás – o neziskové organizaci: Sportem proti bariérám, z. s.

KONTAKTY
VZNIK SPOLKU
STANOVY
VÝROČNÍ ZPRÁVY
NAŠE CÍLE

 


Zapsaný spolek Sportem proti bariérám, z. s. (dále jen SPB) je nestátní nezisková veřejně prospěšná organizace, která se snaží zlepšovat život a sociální postavení handicapovaných lidí a odstraňovat nepříznivé důsledky jejich postižení v osobní i společenském životě. Informace o vzniku a rozvoji organizace naleznete ZDE.

Mezi hlavní činnosti SPB patří: pořádání integrovaných sportovní a volnočasových aktivity (nejen pro handicapované), poskytování sociálních služeb a provozování chráněných dílen.

V roce 2009 jsme vytvořili podmínky pro vznik Asociace integrovaných sportů, o. s. s jejíž pomocí se snažíme naší sportovní činnost rozšířit po celé České republice a od roku 2013 realizujeme projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK, který naše současné aktivity „zastřeší“, umožní jejich další rozvoj a rozšíří naše sociální služby o možnost poskytovat bezbariérové bydlení a ubytování s osobní asistencí (především pro těžce postižené vozíčkáře) a odlehčovací službySPORT + TURISTIKA
Největší důraz při všech našich aktivitách, zejména těch sportovních, klademe na integraci. Nechceme zdravé lidi "odsuzovat" pouze do role pomocníků a asistentů, ale chceme spolu s nimi soutěžit a tvořit týmy, kde si pomáháme navzájem. Proto jsou našimi stěžejními sporty iBoccia (obdoba petanque) a iKuželník (závěsný kuželník). Pravidla iBoccii = integrované boccii a iKuželníku = integrovaného kuželníku jsou nastavena tak, aby se i lidé s velkým handicapem vyrovnali zdravým sportovcům. Podařilo se nám, že u těchto sportů handicap nehraje žádnou roli a přitom je dostatečně atraktivní i pro zdravé lidi. Integrovali jsme tak tyto sporty určené lidem s nejtěžším handicapem do sportů, kterým se na vrcholové úrovni může věnovat téměř každý …

 

V menší míře se kromě integrovaných sportů (u kterých organizujeme celorepublikové soutěže) věnujeme také atletice, lukostřelbě, plavání, cyklistice (handbike), šachům, turistice, atd. Zde většinou pomáháme našim členům při individuálních trénincích a organizujeme nepravidelné tematické sportovní akce. Naši členové patří mezi vrcholové sportovce, kteří mají skvělé výsledky i na světových soutěžích. Největšího úspěchu dosáhli na paralympijských hrách v Pekingu, kde získali tři medaile.


SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Jsme registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a zajišťujeme osobní asistenci handicapovaným lidem v mikroregionu Novopacka v souladu s komunitním plánováním. Poskytujeme osobní asistenci dětem v mateřských školkách i základních školách, při sportovních a kulturních aktivitách a seniorům, kteří chtějí co nejdéle setrvat v přirozeném prostředí svého domova, kde se cítí dobře. Osobní asistence v našem sdružení je zajištěna sedmi odbornými kvalifikovanými osobními asistentkami, které úspěšně absolvovali akreditovaný kurz. Spolupracujeme také s řadou dobrovolníků.

 

Osobní asistence, kterou zabezpečujeme, zahrnuje doprovod: do škol, na úřady, k lékaři, za kulturou a na vycházky; pomoc s: hygienou, oblékáním, úklidem domácnosti a přípravou jídla; dohled nad: seniory a handicapovanými dětmi; dovoz nákupu; dovoz a podání oběda a zajištění společnosti.

Denní centrum: 1x týdně v pronajatých prostorách Domova mládeže (Gymnázium + SOŠPdg.), a nově také v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK, provozujeme denní centrum. Zde si za účasti pověřeného pracovníka zájemci zkoušejí různé dovednosti (vaření, ruční práce, ovládání PC, atd.), sportovní aktivity (bocciu, kuželník, atletiku), nebo se věnují společenským hrám. V programu denního centra jsou také výlety po okolí, návštěva bazénu, atd. Je zde také příležitost konzultovat a řešit s návštěvníky centra jejich individuální problémy (výběr vhodných kompenzačních pomůcek, jednání s úřady, zdravotní problémy, zdravý životní styl, sestavení žádosti o příspěvky, atd.)

Více informací o sociálních službách naleznete ZDE


CHRÁNĚNÉ DÍLNY
V chráněných dílnách zaměstnáváme již přes 30 pracovníků se zdravotním postižením, z nichž je velká část vozíčkářů. V roce 2010 jsme chráněnou dílnu přestěhovali z nevyhovujících prostor Domova mládeže do našich nových prostor v ul. Stanislava Suchardy blízko náměstí Nové Paky. Zde máme i prodejnu, kde naše výrobky nabízíme. V roce 2012 jsme chráněnou dílnu rozdělili – v Nové Pace zůstala keramická dílna a výroba: reklamních buttonů (děláme je i podle požadavků zákazníků - např. s logem firmy, určitým motivem, atd.), proutěného zboží, dárkových předmětů a dárkových krabiček. Výrobu sportovních pomůcek (nejen) pro handicapované (odhodové rampičky na bocciu, závěsné kuželníky, atd.) jsme přestěhovali do Staré Paky do areálu firmy Norma. V roce 2014 jsme chráněné dílny rozšířili o novou provozovnu DOMEČKU PLNÉM POLEČEK. Tuto dílnu zde dále rozšiřujeme.

O kvalitě našich výrobků svědčí i to, že jsme již 2x za sebou získali ochrannou známku REGIONÁLNÍ PRODUKT - ČESKÝ RÁJ.

Více informací o naší chráněné dílně a výrobcích naleznete ZDE.

SPOLEČENSKÉ, KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE
Pořádáme maškarní plesy, bály, ale například i recesistické soutěže jako je Hasičský útok na vozíku, kterých se účastní široká veřejnost, která má možnost zjistit, že zase nejsme ‘tak jiní’ a třeba si i vyzkoušet být chvilku na invalidním vozíku.

 

Pořádáme také besedy na školách o "životě na vozíku", které mladé lidi blíže seznamují s problémy handicapovaných, odstraňují psychické bariéry, ale jsou také účinnou prevencí proti různým úrazům, které mohou mít trvalé následky.
Organizujeme návštěvy výstav, divadel a koncertů, kde zajišťujeme handicapovaným lidem osobní asistenci a snažíme se je motivovat k překonávání různých úskalí, které s sebou pohyb v bariérovém prostředí přináší.


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ – projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK
Rozšíření sociálních služeb o nabídku chráněného bydlení a odlechčovacích služeb vidíme jako poslední zásadní krok v naší pomoci handicapovaným lidem. Nabídkou chráněného bydlení bychom „uzavřeli kruh“ naší pomoci handicapovaným lidem k samostatnému životu, který jim nedokáže zabezpečit stát: VLASTNÍ DOMÁCNOST – ASISTENCE – PRÁCE – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY.
Žít ve vlastním bytě, kde si sami ovlivňujete denní režim, kde nejste závislí na pomoci rodiny, nebo (v horším případě) na ústavní péči, kde naplňování vašich tužeb nezávisí na ochotě a možnostech příbuzných, nebo ústavních zaměstnanců, kde máte možnost volby, je snem každého člověka, který potřebuje asistenci druhé osoby.
V roce 2013 jsme získali objekt tiskárny Fitos ve Staré Pace a tím získává náš záměr rozšíření služeb o chráněné bydlení konkrétní podobu v projektu DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK.

STŘEDISKO HANDICAPOVANÝCH SPORTOCŮ (SHS)
Projekt sportovního střediska pro handicapované, byl záměr, který se nám bohužel nepodařilo zrealizovat a který je nyní pozastaven. Více informací o pozastavení projektu naleznete ZDE.
Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Vygenerované za: 0.02 sekund 1,904,692 návštěv