19.06.2024
Navigace
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
Prodej výrobků:
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Média o nás
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
Vznik neziskové organizace Sportem proti bariérám, z. s.

Založení a registrace "o. s. Sportem proti barierám - Český Ráj"

Zakládající členové "o. s. Sportem proti barierám - Český Ráj" (SPB-ČR) pořádali sportovní akce pro handicapované v mikroregionu Novopacka již od roku 2001. Tehdy se zakladatel sdružení Jan Pelikán (sám těžce fyzicky handicapovaný vozíčkář ze Staré Paky) vrátil po úrazu z léčebného pobytu v Janských Lázních, kde se seznámil se sportem určeným nejvíce postiženým lidem: bocciou. Měl kolem sebe pár dalších handicapovaných lidí s obětavými kamarády a rodinami, a protože nechtěli jen sedět doma, sledovat televizi a litovat se, ale chtěli být aktivní a něčím prospěšní nejen sobě, ale také svému okolí, začali pořádat sportovní a volnočasové aktivity nejen pro handicapované.

První oficiální turnaj v boccie zorganizovali 31. 8. 2002 ve Staré Pace (účastnilo se ho šest handicapovaných hráčů z nejbližšího okolí) a nazvali ho PAKA CUP. Postupně se tento turnaj rozrostl tak, že jediný prostor, kam se vejde potřebný počet kurtů, desítky hráčů, asistentů a diváků je ve sportovní hale v Nové Pace - tak vznikla silná tradice PAKA CUPů a vůbec i historie našeho sdružení.

Zde musíme zmínit i to, že SPB-ČR vzniklo odloučením od novopackého sdružení "Život bez bariér" "ŽBB"(registrováno r. 2004), které původně Jan Pelikán se svou manželkou a s panem Fučíkem zakládal a pomáhal budovat. Postupně ale v ŽBB narůstali neshody v názorech na způsob vedení a směřování tohoto sdružení. Po nepříjemných jednáních s vedením ŽBB, ale především pro obrovské rozpory v názorech na řízení sdružení, jeho fungování i hospodaření, se několik členů rozhodlo ŽBB opustit a založili si jiné sdružení: SPB-ČR.

"o. s. Sportem proti barierám - Český Ráj" tedy bylo zaregistrováno u Ministerstva vnitra až téměř pět let po té, co jeho zakládající členové začali organizovat sportovní aktivity pro handicapované lidi: 9. 5. 2006 – viz. Potvrzení registrace ZDE.

Rozvoj "o. s. Sportem proti barierám - Český Ráj"

"o. s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" začalo 9. 5. 2006 budovat nové zázemí pro své aktivity opět od nuly a i přes nelehký nový začátek se díky nadšení dobrovolníků (především z řad vlastních členů) začalo rychle rozvíjet.

Již v roce 2007 se stalo registrovaným poskytovatelem sociální služby – terénní osobní asistence a ve stejném roce zaměstnalo první zdravotně postižené pracovníky do chráněných dílen.

V té době byli v SPB-ČR stále ještě stěžejní sportovní aktivity sdružení. PACA CUPy (turnaje v boccie) a Kuželkiády (turnaje v závěsném kuželníku) již měli celorepublikovou účast a v Pace se na mezinárodní turnaje připravovali vrcholoví sportovci ČR – česká reprezentace v boccie. Nebylo náhodou, že tři členové našeho sdružení získali na paralympiádě v Pekingu v roce 2008 dvě bronzové medaile (v boccie) a jednu stříbrnou medaili (v atletice).

Transformace občanského sdružení SPB – ČR do zapsaného spolku: Sportem proti bariérám, z. s.

Od roku 2011 v SPB – ČR probíhali velké změny. Rozvoj hlavních činností (nejen sportovních aktivit, ale v té době také již stejnou měrou sociálních služeb a chráněných dílen) měl vliv také na členskou základnu. Členy sdružení se postupně stávali spíše lidé, kteří sdružení v jeho veřejně prospěšných aktivitách pomáhali. Členové sdružení se postupně z příjemců a uživatelů služeb stali společenstvím lidí, kteří se snažili aktivity a služby sdružení zpřístupnit a poskytnout co nejširší veřejnosti.

V roce 2012 stát zásadně omezil dotace chráněným dílnám a tak se tento i další rok nesl v duchu bolestivých úsporných opatření a personálních změn, tak aby byla činnost sdružení zachována. I v tomto velmi těžkém období se ale činnost sdružení dále zvětšovala a zároveň SPB – ČR intenzivně shánělo objekt, kde by mohlo dále své činnosti soustředit a rozvíjet. Situace, kdy veškeré jeho aktivity byly provozovány v pronajatých prostorách na pěti místech ve Staré a Nové Pace, byla dlouhodobě neudržitelná. V roce 2013 ale získalo SPB – ČR do bezplatného pronájmu s předkupním právem objekt tiskárny FITOS, kde realizuje projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK. Začala tak další etapa rozvoje tohoto sdružení.

Od 1. 1. 2014 se, „díky“ novému občanskému zákoníku, občanské sdružení "o. s. Sportem proti bariérám - Český Ráj" automaticky nedobrovolně změnilo na spolek. To s sebou přineslo i povinnost změnit do tří let název organizace a upravit stanovy organizace. Proto byl 31. 1. 2015 na členské schůzi přijat nový název organizace: Sportem proti bariérám, z. s., a celková změna stanov tak, aby odpovídaly nejen novému občanskému zákoníku, ale především aktuálnímu stavu a potřebám spolku. Nejdůležitějším cílem spolku ale nadále zůstává to, aby jeho každodenní činnost a aktivity pomáhali všem, kteří to potřebují.


Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Vygenerované za: 0.04 sekund 1,904,747 návštěv