22.06.2024
Navigace
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
Prodej výrobků:
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Média o nás
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
2021-12-20 - Zázemí nepřetržité terénní osobní asistence na Novopacku

vybudování zázemíVybudování zázemí pro nepřetržitou terénní osobní asistenci v ORP Nová Paka

Již od roku 2007 poskytuje naše nestátní nezisková a veřejně prospěšná organizace Sportem proti bariérám, z.s. (DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK) našim klientům terénní sociální službu – osobní asistenci. Díky této službě mohou i zcela nesoběstační lidé žít v domácím prostředí, v blízkosti svých přátel a své rodiny. Pomáháme jim nejen s nákupy, dovozem jídla, doprovodem na úřady a k lékaři, ale především také při osobní hygieně, polohování, atd.
Postupně naší službu stále rozšiřujeme a zlepšujeme. V současné době již poskytujeme nepřetržitou terénní osobní asistenci (24 hodin denně a 7 dní v týdnu včetně svátků) v celém regionu (ve všech obcích) Novopacka a Hořicka. V tomto roce jsme navýšili kapacitu naší služby na 90 klientů, o které se dlouhodobě stará našich 18 osobních asistentek a dvě sociální pracovnice. Každá asistentka potřebuje k poskytování asistence automobil a tak jsme většinu získaných peněz investovali právě do nákupu automobilů a obnově vozového parku. V Hořicích se nám v loňském roce podařilo (díky dotacím z Evropských fondů) vybudovat tolik potřebné zázemí (bezbariérové kontaktní místo, kanceláře a sklady) - viz FOTOGRAFIE ZDE, ale na Novopacku nám takové zázemí stále ještě chybělo.

V roce 2020 jsme uspěli s naší žádostí o dotaci z „Integrovaného regionálního operačního programu“ (z Evropských fondů) na projekt: „Vytvoření zázemí pro zajištění sociální služby - nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Nová Paka“. Díky této dotaci jsme v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK (v bývalé tiskárně ve Staré Pace) vybudovali plnohodnotné kontaktní místo, kanceláře, kuchyňku a malý sklad na ochranné a hygienické pomůcky, a koupili velkoprostorový automobil, který jsme upravili pro převoz těžce imobilních klientů na invalidním vozíku.
Celková výše této dotace z IROP je 2 840 937,90 Kč, ale získali jsme také dotaci na dofinancování tohoto projektu od Obce Stará Paka (70 000,- Kč) a Města Nová Paka (150 000,- Kč).
Stavební práce i nákup a úpravu automobilu jsme stihli na poslední chvíli – až závěrem tohoto roku. Byla to velice náročná rekonstrukce a také nákup a úprava automobilu nebyli úplně snadné – nejen vzhledem ke krizové „koronavirové“ situaci, ale také proto, že jsme v letošním roce díky dalším dotacím z Evropských fondů i MPSV nakoupili dalších 8 osobních automobilů a opět výrazně navýšili naší službu.

Pro příští rok již další výrazné navyšování terénní osobní asistence neplánujeme. Díky tolik potřebnému zázemí se nyní můžeme více soustředit na zkvalitňování naší služby a stabilizaci našeho týmu osobních asistentek. Možná se nám také podaří sehnat dostatečnou podporu na vybudování skladů pro kompenzační pomůcky (chodítka, invalidní vozíky, nástavce na WC i do vany, atd.) jak na Novopacku, tak i Hořicku. To by nejen pomohlo ulehčit náročnou práci asistentkám, ale také by to přispělo k větší samostatnosti našich klientů. Chceme se také zaměřit na výraznější informování veřejnosti, že existuje alternativa k pobytovým službám a že s naší pomocí se dlouhodobě zvládnou postarat o nesoběstačného člena domácnosti.

Věříme, že i díky naší službě bude potřebnost pobytových zařízení (i přes stárnoucí populaci) spíše klesat a nesoběstační lidé budou moci žít kvalitnější a aktivnější život v domácím prostředí. My se o to budeme dále snažit…

FOTOGRAFIE ZDE

projekt EU

Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Vygenerované za: 0.03 sekund 1,907,679 návštěv