19.05.2024
Navigace
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
Prodej výrobků:
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Média o nás
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
2018 - Dotace MPSV na akci: Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu novopacka

Náš spolek Sportem proti bariérám, z. s. podal v loňském roce žádost o investiční dotaci na nákup tří osobních automobilů pro naší terénní osobní asistenci z programu Ministerstva práce a sociálních věcí 013 310 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb“ na akci: „Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu novopacka“.

V říjnu 2017 bylo naší žádosti vyhověno a v prosinci 2017 jsme obdrželi řídící dokument: Registrace akce ident. Č. 013D31200 2251 „Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu novopacka“ (ke stažení níže).

Dne 15. 1. 2018 jsme podepsali příkazní smlouvu se společností Sevisinvest s.r.o. (ke stažení níže), která nám pomohla s výběrovým řízením – zveřejnění výběrového řízení na našich webových stránkách naleznete ZDE.

Dne 5. 3. 2018 se sešla hodnotící komise, která vyhodnotila zaslané nabídky (respektive nabídku). Vzhledem k tomu, že nabídku poslala pouze společnost REGIO AUTO, spol. s r.o., která splnila kvalifikaci, byla tato společnost hodnotící komisí doporučena k uzavření smlouvy. Podrobnosti naleznete níže ve „Zprávě o hodnocení nabídek“.

Následně došlo k „Rozhodnutí o výběru dodavatele“ a podepsání „Kupní smlouvy“ (ke stažení níže).


Registrace akce u MPSV

Příkazní smlouva s Sevisinvest s.r.o.

Zpráva o hodnocení nabídek

Rozhodnutí o výběru dodavatele

Kupní smlouva na 3x automobily

Zveřejnění výsledku zadávacího řízení

 

Zveřejnění výběrového řízení na našich webových stránkách

Doklad o zveřejnění výběrového řízení na našich webových stránkách

 

Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Vygenerované za: 0.02 sekund 1,883,707 návštěv