24.07.2024
Navigace
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
Prodej výrobků:
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Média o nás
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
2012-10-04 - SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ AUTOMOBILU soc. službám – OSOBNÍ ASISTENCI
Dne 4. 10. 2012 proběhlo před kanceláří a kontaktním místem našich soc. služeb (ul. Stanislava Suchardy 65, Nová Paka) Slavnostní předání automobilu do rukou osobních asistentů.

Díky podpoře Města Nová Paka, Obci Stará Paka, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, sponzorům a dárcům se nám podařilo během roku shromáždit část prostředků na nákup osobního automobilu (zánovní Fabia combi) pro sociální služby – osobní asistenci, kterou naše sdružení poskytuje v mikroregionu novopacka 24 hodin denně, každý den (včetně víkendů a svátků).

Klíčky od automobilu symbolicky předala pracovnice sociálního odboru Města Nová Paka Mgr. Jana Vrbová vedoucí soc. služeb Marcele Sedlákové a auto pokřtil starosta Města Nová Paka JUDr. Ing. Rudolf Cogan, Ph.D.

Marcela Sedláková přítomné informovala o tom, že osobní asistenci poskytujeme již od roku 2007. V současnosti zaměstnáváme 7 zaměstnanců v přímé péči, kteří se starají o 45 – 50 klientů ročně, kterým jsou k dispozici nepřetržitě 7 dní v týdnu. Dále M. Sedláková přítomným ukázala další 3 automobily, které na osobní asistenci používáme a poukázala na to, že pro zvyšující se počet klientů i celkový objem poskytované péče je nyní pro nás čtvrtý vůz již nezbytností. Bez něho bychom nebyli schopni poptávku po osobní asistenci uspokojit. V této souvislosti zmínila, že za dva roky budeme nuceni odkoupit Renault Kangoo, který nyní máme v bezplatném pronájmu a také, že náš nejstarší automobil je více než 20 let starý. Upozornila na to, že bez těchto automobilů bychom již nyní nedokázali osobní asistenci v takovém rozsahu poskytovat a poděkovala všem sponzorům, Městu Nová Paka, Obci Stará Paka i Královéhradeckému kraji za podporu, díky níž jsme mohli tento téměř nový vůz pořídit. Na závěr vyjádřila naději, že tato podpora bude v budoucnu dále pokračovat, neboť potřebné investice do vozového parku bez podobné pomoci by byli nad finanční možnosti našeho sdružení.

Slavnostního předání se kromě pracovníků sdružení a několika klientů také účastnila Iva Kovářová (redaktorka Jičínských novin) a redaktor měsíčníku Achát a šéfredaktor měsíčníku lidé&HORY - Daniel Polman. Dan, který je vrcholový sportovec a má na svém kontě takové extrémní projekty jako „Velký Benátčan“ a „Knock the Glock“, nás podporuje také finančně (výtěžkem ze svých besed). Proto i jemu zde patří naše veřejné poděkování. Články obou přítomných redaktorů si můžete přečíst níže.

Články v médiích:
Jičínský deník
Jičínský deník – v PDF
Krkonošský deník
Achát (vyjde v příštím čísle - doplníme)

FOTKY ze slavnostního předání

Sponzoři a dárci (klikněte):
SKLEP ART, s.r.o.
AMO, spol. s r.o.
K2 moto s.r.o.
Oční optika – Ludmila Gollová
Quittner & Schimek s.r.o.
BETONA – NOVÁK
Zeměměřičská pozemková kancelář /ZPK/ s.r.o.
SIMED s.r.o.
Norma s.r.o.
HAVEX – auto Nová Paka
Město Nová Paka
Obec Stará Paka
Krajský úřad Královéhradeckého kraje

a sponzoři a dárci, kteří si nepřáli být jmenovaní

Vzhledem k tomu, že tuto službu, která dává nesoběstačným lidem možnost žít v domácím prostředí a rodinám značně ulehčuje péči o rodinného příslušníka, poskytujeme především lidem z Nové Paky a okolí, děkujeme všem podporovatelům za občany v tomto regionu - ať už za ty, kteří již osobní asistenci nyní využívají, anebo i za ty, kteří jí v budoucnu třeba budou pro sebe, či své blízké, potřebovat. DĚKUJEME!

Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Vygenerované za: 0.02 sekund 1,920,506 návštěv