rok 2018
Přidal SPB-CR dne 14.03.2018 09:53

7. 12. 2018 – 2. komunitní bydlení v DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK
1. 12. 2018 – Osobní asistence na Hořicku v roce 2018
1. 12. 2018 – Osobní asistence na Novopacku v roce 2018
30. 9. 2018 - Sociální služba nepřetržité terénní osobní asistence v ORP Hořice
1. 1. 2018 - Rozšíření osobní asistence na Novopacku (navýšení denní kapacity služby)
Dotace MPSV na akci: Navýšení kapacity terénní osobní asistence v regionu novopacka