29.11.2020
Navigace
Sportem proti bariérám
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
· Výroční a finanční zprávy
· Média o nás
Výběrové řízení
· na 3 osobní automobily
Prodej výrobků:
· E-shop
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
SPORT:
· iBoccia
· iKuželník
· Ostatní sporty
Plánované akce
· Aktivity v roce 2020
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
Výroční zpráva SPB-ČR za rok 2011

Omlouváme se. Za rok 2011 jsme nevytvořili výroční zprávu.

Tento rok byl pro naše sdružení nejsmutnějším obdobím, neboť začátkem tohoto roku vrcholila krize ve vedení sdružení, která se postupně přenesla i na členy sdružení. Po té co z výboru sdružení odstoupil L. Kratina, složila svůj mandát také předsedkyně sdružení ing. Olga Kosejková. V březnu 2011 se konaly nové volby do výboru sdružení, kde proti sobě kandidovali dva „týmy“, které chtěli tvořit výbor sdružení. Stávající část bývalého výboru, kterou tvořil: Jan Pelikán st., Marcela Sedláková Dis., Ladislav Kratina a Vlastimil Hudeček doplnila Stanislava Chlupáčová. Ing. Olga Kosejková vytvořila svůj tým ze svého manžela Petra Kosejka, Zdeňka Horáka, Martiny Suchardové a Heleny Vránové. V tajné volbě získal většinu hlasů tým kolem ing. Olgy Kosejkové, který se ale ihned svého nově získaného mandátu vzdal na základě oznámení Jana Pelikána a Ladislava Kratiny, kteří přítomným členům sdělili, že dávají ve sdružení výpověď. Po odstoupení nově zvoleného výboru, byl druhým výborem zvolen za předsedu sdružení Ladislav Kratina. Naše sdružení pak prošlo těžkým obdobím, kdy velká část členů své členství ukončila, někteří zaměstnanci odešli a odvrátili se od nás někteří podporovatelé. Vlivem neustále klesající podpory ze strany státu jsme bojovali o záchranu jednotlivých činností sdružení, které se nám nakonec podařilo zachránit všechny. Naše sdružení z této krize vyšlo semknuté a posílené a i přes všechny nesnáze se nám v roce 2011 podařilo realizovat mnoho akcí, stabilizovat všechny činnosti sdružení a dosáhnout dobrých hospodářských výsledků (i když za cenu drastických mzdových a provozních úspor).

Dovolte tedy alespoň takto podat několik informací o roku 2011. Odkazy na články níže i naše hospodářské výsledky vás snad přesvědčí, že naše sdružení neskomírá, ale že se právě nadechuje :-)

Výsledky hospodaření v roce 2011:

 

Hlavní činnost:

 

Hospodářská činnost:

Za sdružení celkem:

 

 

 

 

 

 

Dotace:

2 191 275,00 Kč

Náklady:

166 499,00 Kč

Příjmy:

3 754 142,00 Kč

Dary:

177 716,00 Kč

Výnosy:

297 600,00 Kč

Výdaje:

3 694 387,00 Kč

Čl. příspěvky:

5 200,00 Kč

Výnosy:

1 082 351,00 Kč

 

Náklady:

3 527 888,00 Kč

 

 

Události roku 2011 zachycené na našem webu:

7. 1. 2011 - Daniel Polman podporuje STŘEDISKO HANDICAPOVANÝCH SPORTOVCŮ

Stacionář v roce 2011
22. 1. 2011 - zelený ples v Trutnově

15. 2. 2011 - Velkoformátové bannery pro SHS
11. 2. – 9. 3. 2011 - Vernisáž putovní výstavy fotografií
12. 3. 2011 - I. kolo 1. ligy v iKuželníku 2011
22. - 23. 3. 2011 - Prezentace našeho sdružení na Pedagogické fakultě v Hradci Králové
2. 4. 2011 - I. kolo I. a II. ligy v iBoccie
8. - 9. 4. 2011 - Jarní trhy v DDM Stonožka – Nová Paka
11. 4. 2011 - Podpora Daniela Polmana pokračuje
14. 5. 2011 - II. kolo 1. ligy v iKuželníku 2011
20. 5. 2011 - Štěpán Rak - Pohlazení duše
26. 5. 2011 - Výrobky SPB-ČR získaly ochrannou známku: Regionální produkt Český ráj
11. 6. 2011 - III. kolo 1. ligy integrovaného závěsného kuželníku (iKuželníku)
25. 6. 2011 - Prodej u strašidel
15. 6. – 31. 8. 2011 - prezentační a prodejní výstavka na hradě Valdštejn
1. 1. - 30. 6. 2011 - Podpora Evropské unie a Evropského soc. fondu
4. - 8. 7. 2011 - Sportovní kemp v Milovicích u Hořic
9. 7. 2011 - Dva (trhy) v jednom (dni)
9. 7. 2011 - 2. kolo I. a II. ligy iBoccii v Hořícich
16. 7. 2011 - IV. kolo 1. ligy v iKuželníku 2011 - Dolní Kalná
23. 7. 2011 - Vrchlabský historický jarmark - prodejní akce
20. 8. 2011 - Lidová řemesla v Nedvězí
20. - 21. 8. 2011 - Hrubá pouť v Nové Pacee
20. 8. 2011 - Kalenský vozík, aneb: POŽÁRNÍ ÚTOK TROCHU JINAK
27. 8. 2011 - V. kolo 1. ligy integrovaného závěsného kuželníku (iKuželníku)
7. - 11. 9. 2011 - Festival Jičín – město pohádek
24. 9. 2011 - Svatováclavské posvícení v Dolní Kalné
3. 10. 2011 - Marketingová studie Česky ráj bez bariér - podpis smlouvy
8. 10. 2011 - 3. kolo I. a II. ligy iBoccii 2011
6. 11. 2011 - iBoccia v Jablonci nad Nisou
17. 11. 2011 - Řemeslný trh pod obry
17. 11. 2011 - Bál v Roškopově 25. a 26. 11. 2011 - Dva adventní trhy za jeden víkend
8. 12. 2011 - Vyhlášení sportovců města Nová Paka

Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Naši sponzoři
Vygenerované za: 0.12 sekund 1,446,011 návštěv