24.02.2021
Navigace
Sportem proti bariérám
· Kontakty
· Vznik sdružení
· Naše cíle
· Výroční a finanční zprávy
· Média o nás
Výběrové řízení
· na 3 osobní automobily
Prodej výrobků:
· E-shop
· BOCCIA a příslušenství
· ZÁVĚSNÝ KUŽELNÍK
SPORT:
· iBoccia
· iKuželník
· Ostatní sporty
Plánované akce
· Aktivity v roce 2020
Aktivity
· Besedy
· Denní centrum
· Chráněná dílna
Sociální služby
· Osobní asistence
· Nová Paka
· Hořice
Archiv
· Fotogalerie
· 2011
· 2010
· 2009
· 2008
· 2007
· 2006
· videa 2008
· videa 2007
· videa 2006
Náhradní plnění
- stali jsme se plátci DPH
- velkoobchod
- náhradní plnění

více info: ZDE
Návštěvnost
Domeček plný koleček - projekt
DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK je projekt víceúčelového centra, které budujeme ve Staré Pace v objektu č. p. 111, Nádražní ul. V tomto objektu tiskárny Fitos vzniká zázemí pro všechny současné činnosti našeho sdružení a jejich rozvoj, a usilujeme zde o vybudování chráněného bezbariérové bydlení nejen pro vozíčkáře a odlehčovací služby pro rodiny, které se starají o handicapované.
Hlavní myšlenkou tohoto projektu je, aby lidé s různým druhem postižení – handicapem vytvořili komunitu, kde si budou navzájem pomáhat, pracovat, bydlet a budou mít zároveň možnost sportovních a volnočasových aktivit. Těmto lidem také budeme zajišťovat odbornou asistenci a supervizi.
Mentálně a psychicky postižení lidé budou v DOMEČKU fyzicky pomáhat lidem s tělesným handicapem a ti zas budou např. organizovat pracovní i volnočasové aktivity. Tím budou společně méně závislí na podpoře ostatních a budou se moci věnovat činnostem, které pro ně byly dříve finančně nedostupné, např. z důvodu potřeby větší asistence. Díky pracovnímu uplatnění a vzájemné pomoci budou mít oprávněný pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než mají nyní, kdy se mnohdy cítí zbyteční a na obtíž.

V DOMEČKU PLNÉM KOLEČEK bude:
- chráněné bydlení pro nejméně 12 těžce fyzicky handicapovaných lidí (vozíčkářů) a 6 mentálně či psychicky handicapovaných lidí
- odlehčovací služby - ubytování pro lidi, kteří potřebují zajistit osobní asistenci na přechodnou dobu (např. z důvodu onemocnění, nebo dovolené, pečující osoby)
- chráněné dílny pro minimálně 30 lidí se zdravotním postižením
- kanceláře sociálních služeb (osobní asistence, chráněné bydlení, odlehčovací služby), sportovních aktivit, chráněných dílen, administrativních pracovníků sdružení, atd.
- sklady
pro sportovní vybavení, kompenzační pomůcky, materiál a výrobky chráněných dílen, atd.
- prostory pro sportovní a volnočasové aktivity
- ubytování sportovců při našich sportovních akcích

Dále uvažujeme o rehabilitaci – fyzioterapii pro obyvatele a pracovníky v DOMEČKU i širší veřejnost, o pořádání akreditovaných školení na téma integrovaných sportovních aktivit, o výtvarných kurzech keramiky a pedigu, a v neposlední řadě také o dalším rozšiřování pracovních aktivit: služeb pro veřejnost a výroby.

Tiskárna FITOS
Tiskárna Fitos spol. s r.o. rozhodně nekončí!!! S majitelem tiskárny panem ing. Fidranským jsme se domluvili nejen na dlouhodobém pronájmu (tiskárna zůstává v našem objektu), ale též na úzké spolupráci, kdy část našich zaměstnanců bude zabezpečovat různé práce s tiskárnou úzce spojené. Dalo by se říct, že tiskárna Fitos (již v současnosti, a věříme, že v budoucnosti to bude ještě ve větší míře) dává pracovní příležitost a uplatnění lidem se zdravotním postižením – našim pracovníkům. Tato spolupráce dává našemu projektu další rozměr a my máme obrovskou radost z rodící se spolupráce a našeho nového partnera.

Veřejná sbírka
Získávání finanční podpory v situaci, kdy vlastně ještě ani nevíme, jakou bude mít projekt konečnou podobu = kdy se vytváří projektová studie, je velmi složité. Přesto jsme již v roce 2012 oznámili krajskému úřadu, že chceme uspořádat na tento projekt veřejnou sbírku a získali jsme OSVĚDČENÍ (naleznete zde). Po té co vytvoříme studii a budeme vám moci představit konkrétní podobu celého projektu, včetně předpokládaného rozpočtu, začneme s větší medializací a propagačními akcemi. Věříme, že se pak rozeběhne i veřejná sbírka. Číslo sbírkového účtu je: 244617832/0300. Pokud si budete přát vystavit na váš dar darovací smlouvu, informujte se nejprve na: ladislav.kratina@email.cz.

****************************************************************************
Novinky v projektu
****************************************************************************


1. 6. 2013 – Získání objektu č. p. 111, Stará Paka pro DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK Tohoto dne jsme oficiálně = podpisem smlouvy, završili naše mnohaleté úsilí o získání základny pro naše aktivity. Zároveň jsme tím získali vhodný objekt pro náš projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK. Objekt tiskárny Fitos je dostatečně veliký pro náš záměr. Protože by ale naše sdružení nedostalo úvěr na koupi této nemovitosti, museli si zástupci našeho sdružení vyřídit vlastní hypotéku, ručit svými nemovitostmi a koupit celý objekt „na sebe“. Naše sdružení je zde tedy „papírově“ momentálně v symbolickém pronájmu za 1,- Kč na rok, majitelé nemovitosti jsou členové výboru sdružení, a jakmile budeme mít peníze na splacení úvěru, nebo se nám naskytne možnost získat výhodný úvěr, převedeme celý objekt na naše sdružení.

18. 5. 2013 – Daniel Polman: křest knihy a další podpora
Dan Polman měl křest své knihy a zavázal se, jak je jeho dobrým zvykem, polovinu výtěžku věnovat našemu sdružení. Tentokrát jsme se domluvili na podpoře projektu a veřejné sbírky. Jak to celé dopadlo a jak jsme se domluvili na další podpoře veřejné sbírky prodejem jeho knihy: MTB PRŮVODCE – SALZKAMMERGUT, nejhezčí MTB trasy v solné komoře, se můžete dočíst v speciálním článku ZDE. Na tomto křtu jsme také poprvé oznámili, že konečně máme objekt pro náš záměr a projekt! Konečně se někam dostáváme …

4. 2. 2013 – Podpora veřejné sbírky z vlastních řad + stále nemáme vhodný objekt Někteří naši zaměstnanci a členové sdružení se rozhodli, že budou též podporovat veřejnou sbírku. Věříme, že se brzo připojí i širší veřejnost, ale objekt pro realizaci projektu je stále v nedohlednu. Probíráme možnosti, sledujeme nabídky, jezdíme na prohlídky nemovitostí, ale námi požadovaná specifika je obtížné naplnit. Je nám jasné, že bez konkrétní podoby záměru – pouze s pár slovy na papíře, větší podporu veřejné sbírky nezískáme a nemáme ani chuť oslovovat veřejnost s tak nekonkrétním projektem.

1. 2. 2013 – Vzdáváme úsilí získat od Města Nová Paka nevyužívaný objekt: bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace
Dnešním dnem vypršela lhůta, do které jsme čekali na vyjádření zástupců města k naší nabídce na odkoupení nemovitosti, která je již mnoho let nevyužitá a chátrá. Skončilo tak naše více než 1,5 roku trvající úsilí získat tento dům, který by perfektně vyhovoval našim potřebám a záměru. Přestože jsme městu nabídli za tento objekt 2,5 mil. Kč, což byla částka o dost vyšší než odhadní cena nemovitosti, přestože jsme městu nabízeli možnost výběru klientů chráněného bydlení (s upřednostněním občanů nové Paky), nepodařilo se nám tento objekt získat. Máme sice i jiné možnosti, ale je to pro nás obrovské zklamání. Tento dům, stavebně i svou polohou, byl pro náš záměr přímo předurčen.

18. 12. 2012 – Podpora veřejné sbírky Rodičovským sdružením při ZŠ (Husitská) Nová Paka
Podepsali jsme se zástupcem rodičovského sdružení darovací smlouvu na 6 tis. Kč do veřejné sbírky na náš projekt. Tyto peníze získané prodejem výrobků žáků ZŠ Husitská v Nové Pace jsou pro nás povzbuzením v projektu pokračovat a potvrzením, že veřejnost naštěstí vnímá jak je služba chráněného bydlení pro místní obyvatele potřebná, neboť nikdo neví dne, kdy mu zdravotní stav nedovolí žít v domácím prostředí a kdy bude potřebovat, byť na přechodnou dobu, bezbariérové prostředí s možností nepřetržité osobní asistence. Děkujeme iniciátorovi této akce – řediteli Z. Burkrtovi, za návrh zapojit žáky školy do podpory veřejných projektů, děkujeme žákům za výrobky, kterými nás podpořili a děkujeme rodičovskému sdružení za finanční podporu. Moc si této podpory vážíme - bude patřit mezi „základní kameny“ tohoto projektu.

12. 12. 2012 – Nabízíme Městu Nová Paka 2,5 mil. za nevyužívaný objekt: bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace
Vzhledem k tomu, že úspěšný dražitel objektu od koupě nemovitosti odstoupil a ani my jsme nevyužili nabídku města na odkoupení nemovitosti za námi nabídnutou cenu v dražbě (po neúspěšné dražbě jsme zjistili i možnost koupě jiných vhodných objektů za přijatelnější cenu), vzniklo mezi námi a zástupci města pár nedorozumění. Proto jsme raději všem členům rady města zaslali e-mailem vysvětlení našeho přístupu a písemnou nabídku, že bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace rádi odkoupíme za 2,5mil. Kč – tedy za vyšší cenu významně vyšší, než je cena odhadní. Zároveň jsme radu města upozornili na to, že naše nabídka je časově omezená do konce ledna 2013, neboť již nemůžeme déle čekat v pouhé naději, že se nám tento objekt, který by perfektně vyhovoval našemu záměru, podaří získat.

29. 10. 2012 – Dražba nevyužívaného objektu: bývalý dům s pečovatelskou službou v Ruské ul. v Nové Pace
Po více než ročním jednání se zástupci Města Nová Paka, kdy jsme přicházeli stále s novými žádostmi a nabídkami na odkoupení tohoto domu, zorganizovalo město výběrové řízení / dražbu domu. Bohužel se město rozhodlo jít cestou prodeje nejvyšší nabídce a nezohlednilo ve výběru kupujícího to, co chtějí zájemci s objektem následně dělat – jejich záměr. Začínalo se dražit na částce cca 2,2 mil. Kč (odhadní cena nemovitosti). Spolu s námi se dražby účastnili ještě dva zájemci, kteří bohužel nabídli větší cenu nežli my. Přestože jsme si dali limit 2,5 mil. Kč, který jsme nakonec v zápalu dražby překročili téměř o 0,5 mil Kč a nabídli jsme 2,96 mil. Kč, tak to nestačilo a dům se vydražil za 3,2 mil. Kč.

15. 6. 2012 – Smlouva s externím organizátorem prodeje drobných předmětů: panem Svobodou
Již před zahájením veřejné sbírky jsme se domlouvaly se zájemcem o organizování prodeje různých drobných předmětů na podporu našeho projektu panem Svobodou o možnostech spolupráce. Tato možnost spolupráce uspíšila naše oznámení veřejné sbírky úřadům a my jsme mohli s touto spoluprací brzo začít. Bohužel jsme si záhy uvědomili, že nemáme dostatečnou kontrolu nad získanými prostředky, což byl základní předpoklad, a tak jsme raději tuto spolupráci brzo ukončili. Veřejnou sbírku jsme „dali k ledu“ a soustředili jsme se na získání vhodného objektu, neboť Město Nová Paka konečně začalo uvažovat o prodeji nevyužitého objektu: bývalého domu s pečovatelskou službou v Ruské ul.

15. 6. 2012 – Zahájení veřejné sbírky na DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK
Krajský úřad Královéhradeckého kraje přijal naše oznámení o konání veřejné sbírky v termínu od 15. 6. 2012 do 11. 5. 2015 a vydal nám OSVĚDČENÍ (naleznete zde). Od 15. 6. 2012 tedy můžeme: shromažďovat finanční prostředky na tento projekt na sbírkovém účtu číslo: 244617832/0300 a v zapečetěných pokladničkách, prodávat předměty a vstupenky na podporu této veřejné sbírky a zažádat o možnost dárcovských sms = DMS-ky (to zatím nemáme vyřízeno). O veřejné sbírce vás budeme dále informovat.

Prosím přispějte...DĚKUJEME!!!

Naši sponzoři
Vygenerované za: 0.12 sekund 1,480,188 návštěv